Referenties

Welkom op de pagina referenties. Hier tonen wij onze opdrachtgevers, waaraan wij de meeste zorg en aandacht hebben besteed.

  • Woningbouwvereniging Brederode
  • Provincie Noord-Holland
  • Stichting Sint Bavo Interconffesioneel basisonderwijs (diverse scholen)
  • Stichting de la Salle Interconffesioneel onderwijs  (diverse scholen)
  • Oil tanking Amsterdam
  • Diverse grote bedrijven
  • Diverse particulieren